Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Absolwent
 

 Potwierdzenie wykształcenia absolwenta SGH

 

W celu potwierdzenia wykształcenia zdobytego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie należy przesłać e-mailem lub tradycyjną pocztą prośbę dot. weryfikacji wykształcenia z dołączoną pisemną zgodą studenta/absolwenta SGH na weryfikację (skan lub oryginał takiej zgody) do odpowiedniego Działu w SGH (w zależności od daty wydania dyplomu):  


 

 Duplikat dyplomu (oraz suplementu do dyplomu, jeśli obowiązywał*)

 
W celu otrzymania duplikatu dyplomu, który jest wydawany w przypadku utraty oryginału, należy złożyć podanie adresowane do właściwego dziekana (studium licencjackiego, studium magisterskiego). Powinno być ono złożone w wersji papierowej, listownie lub osobiście, na adres właściwy dla danego Dziekanatu:
 
Duplikat jest podpisywany przez Rektora SGH, nie jest potrzebne zdjęcie. Za wydanie duplikatu dyplomu należy wnieść opłatę w wysokości 90 zł na poniższy nr konta:
 
Bank PEKAO S.A. VII O w Warszawie
91 1240 1112 1111 0000 0165 0961
tytułem: wydanie duplikatu dyplomu + imię i nazwisko
 
Czas oczekiwania na wydanie duplikatu dyplomu wynosi średnio ok. 2 tygodnie. Przy odbiorze duplikatu dyplomu należy okazać potwierdzenie wpłaty (wydruk), które zostaje w aktach.
 
*Suplementy do dyplomu obowiązują od listopada 2005 r. Absolwenci, którzy ukończyli studia przed listopadem 2005 r., mogą prosić o wydanie wykazu zrealizowanych przedmiotów.
 

 Wykaz ocen, poświadczenie za zgodność z oryginałem

 

​We właściwym Dziekanacie można otrzymać wykaz ocen, a także poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomu, suplementu:
Dziekanat Studium Licencjackiego
Dziekanat Studium Magisterskiego

 

 Pozostałe dokumenty

 
​Wydawanie zaświadczeń o przebiegu studiów i wykazów ocen z nieistniejących wydziałów i dziekanatów (np. SGPiS, dawne studia zaoczne*), zaświadczeń do ZUS oraz poświadczanie za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomu - egzemplarza do akt.
 
 
*Jeżeli obrona odbyła się przed 31 sierpnia 2009 r. włącznie. Jeżeli zaś obrona odbyła się po 1 września 2009 r., wówczas zaświadczenia wydaje Dziekanat Studium Magisterskiego.
 

 Przydatne linki